Ordningsregler

Vallersvik Campings ordningsregler

 

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad!

Vänligen läs nedan.

1. Anmäl dig i receptionen vid ankomst.

2. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten, detta alla boendformer.

3. Alla campingtomter med el har CEE-kontakt. Kabeln mellan elskåp och husvagn/husbil skall ha en grovlek på 2.5 mm2. Inga skarvar är tillåtna.

4. Samtliga husvagnar/husbilar ska stå sicksack i förhållande till grannen fordon på eller längsmed stenplattan på campingtomten. Endast en bil/husbil per tomt är tillåten.

5. Det är inte tillåtet att sätta upp s.k. standby-tält av permanent karaktär.

6. Maxhöjd för staket/vindskydd är 140 cm. Maxdjup för spett/staket och tältpinnar är 30 cm. Vid eventuell skada är du ersättningsskyldig för material och arbetskostnad, om maxdjupet överskridits.

7. Du skall se till att gasol och el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.

8. Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare (spillvattenlunga). Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.

9. Elbilsladdning är inte tillåtet via eluttag eller via husvagn/husbil.

10. Vid användande av motordrivet fordon ber vi dig att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 22-07.00.

11. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet och mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingen. Brott mot denna punkt kan leda till omedelbar uppsägning utan återbetalning.

12. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster genom att hålla hunden i kort koppel och rasta den utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.

14. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd soprummet som finns inom området. Tänk på att slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i avsedda kärl.

15. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.

16. Grillning får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.

17. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.

18. På avresedagen skall hyrt objekt vara utrymt och städat före kl.12.00. Rum och stuga 11.00.

19. Vallersvik Camping  camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen.

20. Vid avvikelse från någon av campingens ordningsregler, har personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för vistelsen.