Säsongsplatser

I mitten av hösten går vi igenom vilka säsongsplatser som blir uppsagda och ser då vilka som blir lediga för kommande säsong. Man kan närsomhelst sätta upp sej på kö för nästa säsong, detta gör man genom att kontakta receptionen via mejl eller personligen. Uppge namn, adress, telefon, e-post och ev. platsönskemål. Blir man inte kontaktad innan mitten av november så har våra helsäsong platser tyvärr gått åt till personer före i kön. När alla säsongplatser är tillsatta tas kölistan bort och man får anmäla sej på nytt från och med den 1/2- 23

Pris för helsäsong 2023 är xxxxx:- exkl. el på 2.50 kr/kwh.

För avlopps plats tillkommer kostnad på xxx kr.

Om ni önskar boka för- och/eller eftersäsongsplats inför 2022 så är ni välkomna att ringa eller mejla receptionen.

Försäsongsplats 14/4-19/6 pris 5500kr exkl. el

Eftersäsong 14/8-11/9 pris 2600kr exkl. el