SÄSONGSPLATSER

I mitten av hösten går vi igenom vilka säsongsplatser som blir uppsagda och ser då vilka som blir lediga för kommande säsong. Man kan närsomhelst sätta upp sej på kö för nästa säsong, detta gör man genom att kontakta receptionen via mejl eller personligen. Uppge namn, adress, telefon, e-post och ev. platsönskemål. Blir man inte kontaktad innan mitten av november så har våra helsäsong platser tyvärr gått åt till personer före i kön. När alla säsongplatser är tillsatta tas kölistan bort och man får anmäla sej på nytt från och med den 6/2- 23.

Ett fåtal säsongsplatser finns lediga för 2023.

Pris för helsäsong 2023 är lite beroende på storlek från 20900 kr . El debiteras med 2.50 kr/kWh.För avlopps plats tillkommer kostnad på 900 kr. Kontakta receptionen!

Om ni önskar boka för- och/eller eftersäsongsplats inför 2023 så är ni också välkomna att ringa eller mejla receptionen.

Försäsongsplats 21/4-21/6  pris 8540 kr exkl. el

Eftersäsong 13/8-16/9 pris 4900 kr exkl. el